Leievallei - INTERREG PROJECT CORRID’OR

Strategiche studie voor de realisatie van de Leievallei grensoverschrijdend park

Doelstelling :

Het potentieel van het grensoverschrijdende samenwerkingsgebied in synergie brengen voor een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde gebiedsontwikkeling, met betrokken uit de verschillende regio’s.

 

Het programma omvat vier strategische prioriteiten:

1. Het gemeenschappelijke gebiedsbeheer stimuleren door een duurzame,

    gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van de natuur en leefomgeving.

2. De identiteit van het grensoverschrijdend gebied ontwikkelen en promoten door  

    cultuur en toerisme.

3. Het gevoel versterken van verbondenheid met een gemeenschappelijk gebied door 

    aanbod van en de toegang tot grensoverschrijdende diensten te verbeteren.

4. De economische ontwikkeling van het gebied bevorderen door een coherente en 

   geïntegreerde grensoverschrijdende aanpak.


DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN :

GROENBLAUWE NETWERK

CONTINUÏTEIT VAN FIETSWANDELROUTES

ONTWIKKELING VAN HET TOERISTISCHE EN RECREATIEVE CIRCUIT

STADSVERNIEUWING

DE AANTREKKINGSKRACHT EN HET IMAGO VAN HET GEBIED VERSTERKEN

HET GEVOEL VAN VERBONDENHEID MET DE LEIE VERSTERKEN

VERSTERKING VAN DE BAND MET HET WATER

BREDERE LANDSCHAPPELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE VAN DE LANDBOUW


Een conceptuele aanpak van “interstice - interface”

Werken op de tussenruimte en het creëren van een interface


Door in te zetten op de ‘tussenruimtes’ kan de Leievallei met zijn hydrografisch netwerk een belangrijke rol spelen bij het leggen van verbindingen en creëren van meer territoriale samenhang.


Er zal een netwerk ontstaan dat verschillende functies opneemt en met elkaar ‘verweefd’, 

Het netwerk strekt zich uit van de rivier en zijn bedding naar de vallei, de hellingen, tussen landbouwgronden, bedrijventerreinen, ...... en door het  stedelijke weefsel.

Het uitbouwen van een groenblauwnetwerk waar zachte recreatie aan gekoppeld wordt maar ook impact heeft op de inrichting van onze leef- en werkomgeving.