Strategisch project Denderland

Ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei.Context

Als een aantrekkelijk groen en blauw koord verbindt de Dender zijn steden en dorpen vergezeld van hun omringende landschappen. Natte weiden, natuur, bossen en parken kleuren de open ruimte. De steden die zich eeuwenlang aan de oevers van de rivier hebben ontwikkeld, hebben elk een specifieke identiteit. elke stad heeft een rijk cultureel en industrieel verleden. De Dender-steden maken sinds enkele decennia deel uit van een metropolitaans netwerk dat zich in het midden van België heeft ontwikkeld en waarvan ze het echte centrum vormen.


Doel

Toch blijft het toeristisch en recreatief potentieel van de Dendervallei onderbenut. Een zeer belangrijk element in deze context is het feit dat het gebied in de marge van grotere toeristische entiteiten ligt en dat verder reikt dan de taalgrens, waardoor het gebied gemakkelijk uit het onderzoeksveld verdwijnt in termen van de ontwikkeling van toerisme en vrije tijd. Dit ontwikkelingsprogramma vormt de basis voor de uitwerking van een gewestelijk actieplan om het toeristisch en recreatief potentieel van de Dendervallei te ontwikkelen tot een beleefbare vallei waar ook de natuur in meelift !