Project: Stephenson
De opdracht bestaat uit een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van:


• De creatie van het Stephensonpark op een terrein eigendom van INFRABEL,
in het kader van een overeenkomst voor de ter beschikkingstelling aan de gemeente Schaarbeek voor een periode van 15 jaar.


Twee ingangen zijn voorzien voor het toekomstig Stephensonpark: via het Stephensonplein en via de Navezstraat 76.
• De bouw van een crèche met 32 plaatsen gekoppeld aan een hernieuwing van de boksclub Queensbury.
• Een basis herinrichting van het Stephensonplein in combinatie met (deels) afbraak van de boksclub Queensbury om zo een opening naar het toekomstig Stephensonpark mogelijk te maken.


Stedelijke en sociale doelstellingen:
• Ontsluiting van de wijk
• Beveiliging van de zone
• Creatie van groene ruimten ter beschikking van de bewoners van de wijk en omgeving
• Reactivering van een “residuele” ruimte
• Integratie van de spoorweg in de aangelegde ruimte
• Integratie van de oude moestuinen in het bredere groene netwerk op schaal van het Gewest
• Park in co-creatie


Het project vormt onderdeel van een lineaire groenstructuur en maakt verbinding met het Zenneparkje in het zuidwesten en via een paar “stapstenen” richting het Moeraske in het noordoosten.


Belangrijk uitgangspunt is de wijk in contact brengen met groene ruimten!