Ry-Ponet 

Welke toekomst voor Ry-Ponet - gebiedsontwikkelingcontext

Het doel van deze opdracht is de studie van de Ry-Ponet site in de Luikse agglomeratie. Het Ry-Ponet terrein, gelegen in het oosten van de agglomeratie, op korte afstand van het centrum van de stad Luik, is een open ruimte van meer dan 400 hectare, op de zuidelijke hellingen van het Vesder-dal, nabij de samenvloeiing met de Ourthe. Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit landbouw- en bosgebieden en is omgeven door stedelijk gebied. Historisch gezien maakt het landschap deel uit van het landbouwplateau van Herve. De geschiedenis van Ry-Ponet houdt verband met oorlogen en mijnindustrie, naast historische monumenten en kleine erfgoedelementen. Het terrein wordt doorkruist door Ravel-fietsroute 38.

Het totale gebied strekt zich uit over 4 aangrenzende gemeenten: 142 Ha in Beyne-Heusay, 115 Ha in Luik, 96 Ha in Chaudfontaine en 51 Ha in Fléron. Het overgrote deel van het land is particulier bezit.


DOELSTELLINGEN

Het doel van deze opdracht is de betrokken gemeenten in staat te stellen een gemeenschappelijke visie voor de Ry-Ponet-site te bepalen en een gemeenschappelijk referentiedocument op te stellen.  

De belangrijkste uitdaging voor de site Ry-Ponet bestaat erin de open ruimte te vrijwaren van de door het sectorplan opgelegde gronddruk, maar ook het "natuurlijke" ensemble van de site te versterken en tegelijk de specifieke rol ervan op de schaal van de agglomeratie te definiëren. 

De doelstellingen van de opdracht zijn als volgt gedefinieerd:

De kennis van de intrinsieke kenmerken van het gebied verdiepen; 

Een intentieplan opstellen gericht op het behoud van de waarden van het gebied, dat het gebied een eigen identiteit geeft en dat het gebruik van het gebied specificeert; 

Een actieplan opstellen voor korte- (3-5 jaar), middellange- (10-15 jaar) en lange termijn (30 jaar, dus ‘horizon 2050’);

Opstellen van de bestuursconcepten en de juridische status van de structuur die het gebiedsproject op middellange en lange termijn kan uitvoeren.