Welke toekomst voor de locatie Ry-Ponet in de Luikse agglomeratie?

Welke toekomst voor de locatie Ry-Ponet in de Luikse agglomeratie?Ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare Dendervallei.ONDERWERP VAN DE OPDRACHT

Het doel van deze missie betreft de studie van de Ry-Ponet-site in de Luikse agglomeratie. Gelegen ten oosten van de agglomeratie niet ver van het centrum van de stad Luik. De Ry-Ponet-site bestaat uit een open ruimte van +/- 400 hectare, gelegen op de zuidelijke hellingen van de Vesdre-vallei, vlakbij de samenvloeiing met de Ourthe. De site bestaat voornamelijk uit landbouwgebieden en bosgebieden en wordt omgeven door een stedelijk zone.


De site is gelegen op het grondgebied van vier aangrenzende gemeenten waarvan de oppervlaktes ongeveer als volgt zijn verdeeld: 142 hectare in Beyne-Heusay,115 hectare in Luik, 96 hectare in Chaudfontaine, 51 hectare in Fléron.


Het doel van de opdracht is de betrokken gemeenten in staat te stellen een gedeelde visie voor de Ry-Ponet-site te definiëren en het opstellen van een gezamenlijk referentiedocument.


DOELSTELLINGEN

De belangrijkste uitdaging voor de zogenaamde "Ry-Ponet"-site is om het "natuurlijke" ensemble van de site te behouden, maar ook te versterken, en tegelijkertijd zijn specifieke rol op de schaal van de agglomeratie te definiëren.


De doelstellingen van de opdracht zijn als volgt gedefinieerd:

- Kennisverdieping van de intrinsieke kenmerken van de site.

- Een intentie-plan opstellen dat zich richt op het behoud van de waarden van de site, een identiteit geeft en het gebruik specificeert.

- Opstellen van een actieplan dat moet worden uitgevoerd op korte termijn (3 en 5 jaar), middellange termijn (10-15 jaar) en lange termijn (30 jaar of “horizon 2050”).