“ EEN BETEKENISVOLLE SCHAKEL
TUSSEN MENS EN LEEFOMGEVING
MET DE NATUUR ALS BASIS."