FONTAINAS 

DUURZAAM WIJKCONTRACT - SINT- GILLIS - BRUSSELopdracht :  Duurzaam Wijkcontract, Herinrichting pleinruimtes 

                         en aangrenzende wegenis

locatie : Sint-Gillis, Brussel

opdrachtgever : BELIRIS i.s.m Gemeente Sint-Gillis

team : Sweco (Grontmij), Myrna baks/Atelier Caneva-s


EEN PLEIN VOOR DE BUURT

Een plek voor alle leeftijdsgroepen. Een goed functionerende, gastvrije ruimte voor ontmoeting, spel, activiteiten of gewoon verpozen op een rustig gelegen bankje. De indeling biedt ruimte aan diverse activiteiten, de wijkantenne speelt hierin een belangrijke rol. Structurerende elementen :

een SLINGEREND PAD :

- vangt niveauverschil op vanaf de Vorstsesteenweg

- Maakt het plein voor iedereen toegankelijk

- Het pad wordt begeleid door een groen talud met een lange zitrand

- Een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers

- Het traject creëert spelaanleiding voor b.v scaters, steps, ea.

- Vormt onderdeel van een sport, jogging route.

een LANGGEREKT TALUD :

- Vormt een groene zoom langs het plein en draagt sterk bij aan de groenbeleving

- creëert groene entrees naar de woontorens

- De bloem-kruidvegetatie en bloesembomen dragen bij aan natuur in de stad

- Het talud vangt hemelwater op waar het langzaam kan infiltreren

- de helling creëert spelaanleiding gekoppeld aan groen, glijbaan,klautertalud, ..

UITSPARINGEN IN PLEINVLOER :

- Waterdoorlatende functie

- Minder verhard oppervlak, verminderd opwarming van het plein

- verschillende lagen beplanting (boom- heester- bloem-kruidvegetatie) draagt bij  

   aan groen/ natuurbeleving

- soortkeuze en hoogtes houdt rekening met het veiligheidsgevoel


Door het verleggen van de Fontainasstraat wordt een ruimere groenzone gecreëerd.

Een rij woningen komt nu aan het groen te liggen.