Stephenson

duurzaam wijkcontract - Schaarbeek - BrusselSituering : Gemeente Schaarbeek en Brussel stad

Opdracht :  Definitiestudie en technische & economische haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een park, een plein, de bouw van een crèche  gekoppeld aan een sport/boksvoorziening

Opdrachtgever :  RenovaS asbl voor de gemeente Schaarbeek 

Team : Atelier Caneva-s Landschapsarchitecten & Stedenbouwkundigen / B612 Architecten, Burgerlijke Ingenieurs & Planners

Oppervlakte openbare ruimten: 9400 M2

Budget Lot architectuur : 6.291.850,00 excl. BTW / Lot espaces publics et paysagers: 2.401.686,00 excl. BTW

Datum : 2020 - 2022


opdracht

Ontwerponderzoek, technische en economische haalbaarheidsstudie voor de inrichting van een park, een plein, de bouw van een crèche gekoppeld aan een sportuitrusting (Boksclub) – Stephensonplein en voormalige Infrabel-moestuinen – Gemeente Schaarbeek en Stad Brussel.


Het doel van de studie bestaat uit het onderzoeken van de haalbaarheid van de programmatie en het bestuderen van alternatieve scenario’s. 

Het programma luidt als volgt:

  • Een basis herinrichting van het Stephensonplein in combinatie met (deels) afbraak van de boksclub Queensbury om zo een opening naar het toekomstig Stephensonpark mogelijk te maken.
  • De creatie van het Stephensonpark op een terrein eigendom van INFRABEL, in het kader van een overeenkomst voor de ter beschikkingstelling aan de gemeente Schaarbeek voor een periode van 15 jaar. Twee ingangen zijn voorzien voor het toekomstig Stephensonpark: via het Stephensonplein en via de Navezstraat 76.
  • De bouw van een crèche met 32 plaatsen gekoppeld aan een hernieuwing van de boksclub Queensbury.

Stedelijke en sociale doelstellingen:
• Beter ontsluiting van de wijk
• Beveiliging van de zone
• Creatie van groene ruimten ter beschikking van de bewoners van de wijk en 

  omgeving
• Reactivering van een “residuele” ruimte langs het spoor
• Een goede en veilige aansluiting maken op een toekomstig spoorwegtracé
• Integratie van de oude moestuinen in het bredere groene netwerk op schaal van 

  het Gewest
• De parkruimte langs het spoor via co-creatie tot stand brengen


Het project vormt onderdeel van een lineaire groenstructuur en maakt verbinding met het Zennepark in het zuidwesten en via een aantal “stapstenen” richting het Moeraske in het noordoosten. Een belangrijke verbinding voor de zachte weggebruiker naar het centrum van Brussel.

! Belangrijk uitgangspunt is de wijk in contact met groene ruimten brengen.