PEPPANGE

dorpskern verdichten en vergroenenSituering : Peppange

Opdracht : Bouw van sociale woningen en aanleg van openbare ruimten

Opdrachtgever : Gemeentebestuur Roeser

Team : Christophory Arch./Besch Da Costa Arch. /Atelier Caneva-s /Ing. technique: J. Schmit engineering /Ing. genie-civil: De Statiker / Ing. Infra: Schroeder ass.

Oppervlakte openbare ruimten : 2600 ha

Budget : Lot architecture : 6.291.850,00 excl. BTW

Lot publieke ruimten : 2.401.686,00 excl. BTW

Datum : 2021- 2022


De opdracht omvat enerzijds een architectonisch onderdeel: de bouw van nieuwe huisvesting en de renovatie van een gebouw tot een gemeenschapscentrum, en aan de andere kant een landschappelijke component: de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk (park, plein, voetgangersstraat, marktplein) Het versterken van de groene ruimte neemt een centrale plaats in de heraanleg. Het wordt een nieuw startpunt voor het creëren van een groen netwerk in de buurt. Verschillende ruimtes worden opgewaardeerd en/of toegankelijk gemaakt. we onderscheiden :

 • Een park met een gemeenschappelijke moestuin tussen de nieuwe woningen en voorzieningen
 • Een openbare ruimte nabij het buurthuis
 • Een plein met ruimte voor terrassen, activiteiten, markt, ...
 • Een openbare ruimte voor de kerk
 • Een bestaande boomgaard die toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek

Om de samenhang en de verbinding tussen de verschillende plekken te benadrukken, is voor één soort materiaal gekozen in verschillende formaten. De maat van de voegen varieert naargelang hun positionering in de groene- of meer de stedelijke ruimte.
Een voetgangersstraat met plekken voor ontmoeting, vergezeld door bomen, zorgt voor de relatie tussen de verschillende ruimtes. Om de sociale binding te stimuleren, zijn een aantal voorzieningen geïntegreerd in de ruimtelijke compositie, zoals :

 • Een gezamenlijke moestuin, centraal in het parkje
 • Een collectieve boomgaard in de kloostertuin
 • Een plein met spelaanleiding gekoppeld aan het buurthuis
 • Ruime terrassen bij de brasserie en het restaurant
 • Een waterelement en waterspelletjes.
 • Al deze voorzieningen dragen bij aan de animatie in de wijk.

De soortenkeuze van beplantingen versterkt de identiteit van de ruimtes. Met de beplantingskeuze worden verschillende doelen nagestreefd, in het bijzonder het creëren van een aangename atmosfeer die uitnodigt voor ontmoeting, bijdragen aan biodiversiteit, zorg voor een prettige leefomgeving, creëren van schaduw, beleven van de seizoenen, etc. Het systeem van regenwaterbeheer draagt bij aan de levendigheid en zorgt voor een gevoel van verfrissing in de buurt. Voor kinderen een element voor spel en gunstig voor soorten als insecten en amfibieën.