LAND van HERVE

Een innovatieve, participatieve landschapsontwikkeling.Situering : Land van Herve, Limburg

Opdracht : Studie, potentieel voor het creëren van een robuuster landschap

Opdrachtgever : Le GAL (Groupe d’Action Locale) Pays de Herve 

Team : Atelier Caneva-s / GAL 

Datum : 2020


DOEL

Een participatieve aanpak gericht op het identificeren van de ‘bronnen’ van het Land van Herve om vervolgens acties te definiëren die zijn aangepast aan het gebied en de behoeften van de actoren.

Het grondgebied van het Land van Herve speelt in op landschapswaarden, zijn lokale producten, zijn landelijke en groene imago, zijn milieukwaliteiten... maar weten we ook van welke ecosysteemdiensten (ESD) deze waarden profiteren? Het begrijpen en identificeren van de ecosystemen die hun territoriale activa voeden, is fundamenteel en noodzakelijk om duurzaam te denken over een territoriaal project van morgen.

CONTEXT

Opzetten van een participatieve workshop voor het identificeren van prioritaire hulpbronnen die ontwikkeld moeten worden vanuit een gemeenschappelijke consensus.

Het plaatst het landschap in het middelpunt van het debat. Het stelt menselijke praktijken in vraag met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen, het mobiliseert reflecties over de relatie tussen de natuurlijke en menselijke ecosystemen.

De resultaten van het proces zullen worden geïntegreerd in het toekomstige Strategische Ontwikkelingsplan van de Groupe d’Action Locale (GAL) Locale Pays de Herve. Dit is een kans om de actoren van het gebied te mobiliseren en een hele reeks acties uit te voeren.

Net als Pays de Herve-Futur 1, heeft de Gal er sinds haar oprichting voor gekozen om de landschapsbenadering te benadrukken, hierdoor kunnen de kwestie van de natuurlijke omgeving en menselijke praktijken tegelijkertijd worden aangepakt. Deze methode maakt het ook mogelijk om deel uit te maken van de provinciale strategie die het landschap definieert als ontwikkelingshefboom voor het grondgebied. De workshop-methodologie wordt voorgesteld door het ontwerpbureau van Caneva-s, dat de Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de Herve bijstaat in het proces.