Ecotourlab

Atelier Ecotourlab - Programma Interreg VSituering : Saint-Hubert, Ardennen, Luxemburg

Opdracht : Ecotourlab, participatieve workshop

Opdrachtgever : Gemeente Saint-Hubert

Team : Atelier Caneva-s / Marc Dufresne onderzoeker ULG Gembloux

Datum : juni 2021


CONTEXT

Saint-Hubert, in de Belgische Ardennen, kampt met een eenzijdig gebruik van zijn bosrijke omgeving.  Er is weinig variatie in het boslandschap zelf en in het gebruik ervan. Er zijn weinig goede en aantrekkelijke aansluitingen vanuit het centrum naar het omringende landschap en weinig variatie in type paden en recreatief gebruik. 


Een grotere diversiteit in het boslandschap en overgangszones, betekent een grotere rijkdom aan biotopen en dus aan biodiversiteit. Ook de lokale economie kan een impuls krijgen, wanneer de bosrijke omgeving sterker zijn troeven zou uitspelen. 

Naast wetenschappelijk onderzoek wil de gemeente door middel van een participatief atelier onderzoeken welke vragen en noden er zijn bij de verschillende actoren en belanghebbenden. 

MISSIE

Atelier Caneva-s is gevraagd om dit atelier vorm te geven door onze expertise in het gebruik van spelelementen als tool voor participatietrajecten. Een spelvorm is laagdrempelig, prikkelt de nieuwsgierigheid en nodigt uit tot deelname.

DOELSTELLING

De aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de bosrijke omgeving bevorderen.
Een meer divers aanbod van recreatiemogelijkheden ontwikkelen en tegelijkertijd het boslandschap opwaarderen.

SPEL-OPZET

Het spel bestaat uit puzzelstukken met afbeeldingen van landschappelijke- en stedelijke componenten. 

De verschillende actoren maken hun ideale ruimtelijke configuratie, ze puzzelen in groepsverband hun ideale toekomstbeeld in elkaar.

Er ontstaan discussies tussen de deelnemers en verschillende belangen worden in beeld gebracht. 

In de volgende stap wordt aangegeven hoe het gewenste landschap te gaan gebruiken.  Dit gebeurt met een set van verschillende pictogrammen. 

Voor deze opdracht maken we onderscheid in vier groepen:
1. Onthaal - Communicatie - Toegankelijkheid
2. Biodiversiteit - Flora en fauna
3. Beoefenen van een activiteit - tracés/paden
4. Recreëren - Verblijven