BOVEN-SCHELDE VALLEI

Een grensoverschrijdend partnerschap voor duurzame ontwikkeling.Situering : Vallei van de Bovenschelde, van Cambrai (Département du Nord, Frankrijk) tot in Gavere (Provincie Oost‐Vlaanderen, België.).

Opdracht : Grensoverschrijdende streekvisie, actieprogramma + uitwerken

van 15 zoom-projecten

Opdrachtgever : Provincie West Vlaanderen

Team : Yves Hubert, Fabrice Kusiak (jnc)/nu Atelier Caneva-s / Prospect

Datum : 2014


De Vallei van de Boven-Schelde is een grensoverschrijdende regio met 3 culturen, 2 talen, gevarieerde cultuurlandschappen, meer dan 400.000 inwoners, ...


Om Europa verder uit te bouwen, worden meer en meer samenwerkingsinitiatieven genomen tussen de landen en regio’s, breiden territoriale strategieën uit over de grenzen heen en vragen milieukwesties om meer coördinatie.... Binnen deze context valt ook het initiatief voor een strategische visie voor de Bovenscheldevallei.

Langs een traject van 150 km, van stroomopwaarts tot stroomafwaarts, ontvouwt zich een variërend landschap dat zich karakteriseert door cultuur, bewoning, economie, landbouw, natuur en bos. 

De grensoverschrijdende Vallei van de Boven-Schelde wil uitgroeien tot een gastvrije, dynamische, solidaire en culturele regio met centraal de Schelde als blauw-groene verbindingsas tussen de regio’s, gemeenten en steden. De Vallei zoekt de samenwerking op met aanpalende regio’s en riviervalleien.


Gedeelde visie, gezamenlijke acties - 5 Strategische lijnen :

- LANDBOUW is van oudsher een vaste waarde in de Vallei van de Boven-Schelde

  en een duurzame ontwikkeling dient haar verder te verankeren in de Vallei.

De Boven-Schelde zal zich o.a. via het ‘Seine-Noord Europa’ project verder

  ontplooien als ECONOMISCHE en TRANSPORT slagader.

- De Boven-Schelde Vallei biedt volop ruimte voor een ontwikkeling van TOERISME

  en CULTUUR waar authentieke beleving centraal staat.

Het ECOLOGISCHE potentieel van de Vallei dient verder versterkt te worden.

De gemeenten en steden zullen zich verder ontplooien als duurzame WOON- en

  LEVENSRUIMTE met een blik op de Schelde.


DUURZAME AMBITIES

De Vallei van de Boven-Schelde Horizon 2030 

De uitdaging is om concrete acties te realiseren binnen de visie en daarbij aandacht te schenken aan volgende transversale ambities:

✓ de waterkwaliteit, geïntegreerd waterbeleid

✓ de ecologische kwaliteit met o.a. biodiversiteit

✓ de kwaliteit op het vlak van mobiliteit en transport

✓ de omgevings- en landschappelijke kwaliteit

✓ communicatie: vorming, territoriale marketing, ...

✓ waarden: respect, innovatie, grensoverschrijdende samenwerking, ...

Deze ambities zijn dermate belangrijk dat ze als een rode draad lopen doorheen de ontwikkeling van de 5 strategische lijnen. Zij kunnen ook op zich een afzonderlijk thema vormen met een waaier aan concrete acties. Dit alles leidt tot meer tewerkstelling en solidariteit in de Boven-Schelde Vallei. Deze aanpak vertoont heel wat gelijkenissen met het ‘Mens en Biosfeer’ Programma van de UNESCO*.


PARTICIPEER AAN HET GRENSOVERSCHRIJDENDE SCHELDEFORUM

Afspraak op www.dostrade.eu