THE SHIFT

STEDELIJKE ONTWIKKELING in samenhang MET het 
creëren van NIEUWE OPENBARE RUIMTEN


Project The shift 1

Situering : Hesperange Luxemburg 

Opdracht :  Volledige opdracht van visie tot uitvoering 

8.400 m2  - 2.200.000,00 € 

Opdrachtgever :  Baltissimmo NV 

Team : Atelier Caneva-s, Beiler François Fritsch, Schroeder & Associés, CES 

Datum : 2019 - en cours
Ontwerp en realisatie van openbare ruimtes tussen een nieuwe stedelijke ontwikkeling met kantoren, winkels, voorzieningen en appartementen.


De positionering van de bouwvolumes creëert verschillende publieke ruimtes binnen het stedelijk blok : transversale verbindingen, pleinruimte, toegankelijkheid van de gebouwen, een groene allée en een binnentuin. Dit creëert een divers gebruik voor verblijf, activiteiten, passage of ook een introverte groene ruimte voor rust en ontmoeting.


De identiteit en ruimtelijke samenhang wordt versterkt door de aanleg van een homogene vloer, geïntegreerd in beplantingen. 

Deze samenstelling vormt de basis en zorgt voor een porositeit van de bodem en het vasthouden van regenwater.


Het landschapsconcept hecht veel belang aan bomen. De boomstructuur verbindt de verschillende projectruimten. Ze versterken de identiteit van de plek. Ze brengen frisheid en temperen het stadsklimaat. Ze vormen een belangrijk deel van de biomassa en bieden leefgebied aan vogels, kleine zoogdieren en insecten.


De keuze van de beplanting wekt de suggestie van een natuurlijke omgeving met verschillende milieus. 

Een laag met grassen, eenjarige planten en vaste planten vormt de basis, waaruit bomen en struiken opschieten. 


Een groene promenade ontsluit de site aan de spoorzijde, een ecologische corridor met hoge bomen. 

De aanwezigheid van verschillende beplantingslagen bevordert de ontwikkeling van de biodiversiteit. De bermen worden ingezaaid met een bloemenweidemengsel.