AXS - landschap als dragerOntwerp en realisatie van openbare ruimtes tussen een nieuwe stedelijke ontwikkeling met kantoren, winkels, voorzieningen en appartementen.


De positionering van de bouwvolumes creëert verschillende publieke ruimtes binnen het stedelijk blok. Transversale verbindingen, pleinruimte, toegankelijkheid van de gebouwen, een groene allée en een binnentuin. Dit creëert een divers gebruik voor verblijf, activiteiten, passages of juist een introverte groene ruimte voor rust en ontmoetingen.


De identiteit en ruimtelijke samenhang wordt versterkt door de aanleg van een homogene vloer geïntegreerd in beplantingen. Deze samenstelling vormt de basis en zorgt voor een porositeit van de bodem en het vasthouden van regenwater.


Het landschapsconcept hecht veel belang aan bomen. De boomstructuur verbindt de verschillende projectruimten. Ze versterken de identiteit van de plek. Ze brengen frisheid, temperen het stadsklimaat. Ze nemen deel aan de biomassa en bieden leefgebieden voor vogels, kleine zoogdieren, insecten…


De keuze van de beplantingen wekt de suggestie van een natuurlijke omgeving met verschillende milieus. Een laag met grassen, eenjarige planten en vaste planten vormt de basis, waaruit soms boomvormers, soms struiken uit opschieten. 


Een promenade paysagère ontsluit de site aan de spoorzijde, een ecologische corridor met hoge bomen. De aanwezigheid van meerdere beplantingslagen bevordert de ontwikkeling van de biodiversiteit. De bermen zijn ingezaaid met een bloemenweide mengsel.