Ecotourlab

Atelier Ecotourlab 3 Agreta - Programma Interreg VContext

Sint-Hubert in de Ardennen kamt met een wat eenzijdig gebruik van zijn bosrijke omgeving. Er is weinig variatie in het boslandschap zelf en in het gebruik ervan. Er zijn weinig goede en aantrekkelijke aansluitingen vanuit het centrum naar het omringende landschap en weinig variatie in type paden en recreatief gebruik. Een grotere diversiteit in het boslandschap en overgangszones, betekent een grotere rijkdom aan habitattypes en dus aan biodiversiteit. Ook de lokale economie zou een impuls kunnen krijgen wanneer de bosrijke omgeving sterker zijn troeven zou kunnen uitspelen. Naast wetenschappelijk onderzoek wil de gemeente door middel van een participatief atelier
onderzoeken welke vragen en noden er zijn bij de verschillende actoren en belanghebbenden.

Missie

Atelier Caneva-s is gevraagd om dit atelier vorm te geven door hun expertise in het gebruik van spelelementen als tool voor participatie trajecten. Een spelvorm is laagdrempelig, prikkelt de nieuwsgierigheid en nodigt uit tot deelname.

Doelstelling

De aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de bosrijke omgeving bevorderen.
Een diverser aanbod van recreatie mogelijkheden ontwikkelen en tegelijkertijd opwaarderen van het boslandschap.

De opzet van het spel bestaat uit puzzelstukken

Afbeeldingen geven landschappelijke en stedelijke componenten weer. De verschillende actoren maken hun ideale ruimtelijke configuratie - ze puzzelen in groepsverband hun ideale toekomstbeeld bij elkaar - Er ontstaan discussies tussen de deelnemers en verschillende belangen worden in beeld gebracht. In de volgende stap wordt aangegeven hoe het gewenste landschap te gaan gebruiken. Dit gebeurt met
een set van verschillende type pictogrammen. Voor deze opdracht hebben we onderscheidt gemaakt in


vier groepen:
1. Onthaal, - Communicatie - Toegankelijkheid
2. Biodiversiteit - Flora en fauna
3. Beoefenen van een activiteit - tracés/paden
4. Recreëren -Verblijven